Processer – Fokus, forløb & perspektivering

Processer og sparring, der takler dine forhindringer og støtter til dit fulde potentiale

Når livet udfordrer os!  Det styrker vores indsigt, og dermed vores udsigt

Set i det større perspektiv, så udfordrer livet os, når det er tid for, at vi skal opgraderes i vores ressourcer.
Metaforisk set, at vi downloader nye ‘intuitive’  programmer, ny indsigt, og giver slip på ‘det gamle’, så vi bliver i stand til, at håndtere de spændende udfordringer og muligheder, der fremadrettet ligger i pipeline til os.

Når vi forstår situationen og læringen bagved – og tager ejerskab for processen, så genaktiverer vi passionen, flowet og følelsen af, at ‘tingene giver mening’. Vi bliver bevidst om retning og navigation set i et helhedsperspektiv.

1:1 Forløb, Processer & Sparring

Processer, der støtter dig lige der, hvor du er – med henblik på at du får taklet dine udfordringer / situation – eller med fokus på at du får styrket dit fulde potentiale.
Et personligt sparringsforløb, der går spadestikket dybere og som styrker dig til, at du får forløst eventuelle forhindringer og du får skabt det liv du fortjener. Situationsbestemt vil ovennævnte fokusområder indgå som elementer i forløbet.

Rammerne: Sessionerne gennemføres som fysiske møder. Kontakt mig gerne for afklaring, uddybning af forløb og pris.

Adhoc proces & Sparring

Du bliver udfordret, og kan ikke se løsningen / retningen? Eller pludselig har du oplevelsen af, at det der tidligere har givet mening ikke længere gør?
En samtale, proces og sparring, der støtter dig i din fastlåste her/nu situation. Formålet er, at du får forløst blokeringen og får styrket din helhedsperspektivering og selvindsigt i relation til udfordringen, så du derved får genskabt overblikket.’

Rammerne: Sessionen foregår over telefonen, online eller det fysiske møde. Kontakt mig gerne for afklaring, uddybning og pris.

Feedback fra Thomas,
én af mine kunder

Thomas, HR-Konsulent, GDPR (Anonym)

Jeg søgte for nogle år tilbage en eftertragtet og meget populær stilling internt i den organisation, hvor jeg arbejder. Jeg var klar over, at mit kandidatur stod rigtig godt blandt andre ansøgere, og var blevet bekendt med fra HR-afdelingen, at jeg faktisk var den foretrukne ansøger til stillingen. Alligevel opstod der – inden den formelle afgørelse – en masse problemer, og jeg blev af ledelsen meddelt, at man ikke ville kunne træffe nogen endelig afgørelse på den korte bane i forhold til besættelse af stillingen.

Jesper gik ind i spørgsmålet med sin helt særlige indsigt, og efter at have ”mærket efter”, kunne han beskrive, at jeg stod overfor en modkandidat, der på ikke helt så kollegial vis havde forsøgt at skabe tvivl om mit kandidatur for egen vinding skyld. Dennes personprofil og udseende beskrev han ret præcis, men at jeg skulle holde ud, og at lykken ville tilsmile mig. Jeg husker, at jeg på daværende tidspunkt blev lidt overvældet over den klare besked fra Jespers side, men tænkte ”ok, der kan måske være noget om snakken…”.

Der gik et par uger, hvorefter der var endelig besked fra ledelsen, som meddelte; ”du har fået stillingen, tillykke med det. Vi kan først give dig endelig besked nu, da der var nogle særlige forhold, der skulle undersøges i forhold til en anden ansøger”. Jeg blev naturligvis glad, men funderede samtidig en del, over hvem denne ”modkandidat” var, og hvad der forårsagede ventetiden? Efter nogen dage fandt jeg af omveje ud af, hvem min modkandidat havde været. Denne var identisk med den personprofil og de særlige kendetegn som Jesper havde beskrevet – og personen havde ganske rigtigt sået tvivl om mine kompetencer og dermed mit kandidatur. Med andre ord, havde Jespers intuition og læsning af problemstillingen været SPOT ON helt fra begyndelsen.

DEL WEBSITE: