Backup xxx

Autentisk sparring

Autentisk sparring på det personlige plan – for dig der søger øget balance, indre ro og gennemslagskraft:
 • Meningsfuldt lederskab
 • Chok & Traumeforløsning
 • Meditation & Visualisering
Når vi har kontakt til vores ånd og indre værdier, skaber vi det meningsfulde liv.
– Jesper Møller

For dig der bliver udfordret  på det personlige plan. 

Du ønsker at blive styrket i din autenticitet,
indre ro, dit flow og din gennemslagskraft.

ASCENSION AWARENESS

Mit navn er Jesper Møller. Med afsæt i ASCENSION AWARENESS støtter jeg professionelle og privatpersoner til at blive styrket i personlig autenticitet, indre ro, indre flow og gennemslagskraft.

“ASCENSION AWARENESS handler om, at give slip på dén jeg troede jeg var, og blive bevidst om den ‘jeg er’. Dernæst at være bevidst om den læring, der ligger bag de udfordringer, jeg lige nu står overfor. Det skaber det bedste afsæt for rette beslutninger og retning i en hastig foranderlig hverdag.”

I mit professionelle virke støtter jeg den enkelte i omdrejningspunktet forandringer, job og meningsfuldt lederskab. ASCENSION AWARENESS processerne går spadestikket dybere med fokus på, at den enkelte får eventuelle forløst dybere ubalancer og får styrket det bevidste mindset mod ‘jobbet og livet jeg fortjener’.

Gennem tiden har jeg støttet mange mennesker i komplekse udfordringer og svære situationer. Mine sessioner tager afsæt i den enkelte, og hvor processerne og min støtte indbefatter essensen af mine erfaringer som professionel katalysator og mentor gennem 22 år. Dernæst suppleret med min personlige læringsrejse gennem et helt liv, som et kreativt og intuitivt menneske og et livsforløb der har budt på komplekse og svære udfordringer, der har omfattet bilulykke, dødsfald og andre meningsløse hændelser. Afledt af hændelserne er der i kaosfeltet opstået en ny forståelsesramme, der har styrket mit helhedssyn og min intuitive og holistiske tilgang til livet.

Til dato har jeg støttet mere end 5.000 individuelle forløb og et større antal workshops målrettet dansk erhvervsliv, stat og kommune. Hertil kommer executives og ledere på tværs af alle brancher og i vidt forskellige rammer og udfordringer. Det har inkluderet processer, der er gået spadestikket dybere.

ASCENSION AWARENESS er etableret I 2017, og er en del af JESPER MØLLER.

Jesper Møller, Executive Consultant, Catalyst & Mentor

Søger du en sparringspartner?

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog …

(+45)  4019 4570

Processer – Fokus & Forløb

Processer og personlig sparring, der går spadestikket dybere, og som styrker dig til, at du får forløst eventuelle forhindringer og får udfoldet hele dit potentiale. Situationsbestemt vil ovennævnte fokusområder indgå som delelementer i forløbet.

Hvert forløb tager udgangspunkt i den konkrete situation med fokus på det ønskede fokus.

 • 1:1 Forløb & Sessioner
 • Adhoc proces & Sparring

Feedback fra Maria,
én af mine samarbejdspartnere

Maria Rosengren, Holistisk rådgiver

Jeg har kendt Jesper siden 2001, og vi har gennem årene haft mange forskellige projekter sammen. Formålet for vores samarbejde og sparring har altid handlet om at hjælpe og støtte mennesker i deres udviklingsprocesser – åndeligt, mentalt, følelsesmæssigt og fysisk – og jeg har fra sidelinien fulgt hans arbejde og set de fantastiske resultater, han har skabt i samarbejde med sine klienter.

Jesper møder mennesker lige præcis dér, hvor de er. Han formår med sit nærvær, energi og livsvisdom at støtte den enkelte til at erkende sin situation, forstå læringen set i et helhedsperspektiv og sætte retning på helingsprocessen, så vedkommende hjælpes tilbage til balancen. I processen benytter Jesper sine intutive evner, logik og handlekraft i en skøn forenelse, så det skaber kvantespring i klientens udviklingsproces.

Jesper er helt suveræn i at støtte mennesker i de meget problematiske situationer, hvor mening og retning er helt eller delvist mistet. Her lykkes det ham gang på gang at få mennesker tilbage på sporet. Jespers egen læringsproces indeholder svære personlige udfordringer, som han har tacklet og kommet videre efter; og de erfaringer han har gjort sig, inkluderer han i sit arbejde, hvilket gør ham særdeles autentisk.

Jesper er på alle måder en fantastisk rådgiver. Og for mennesker i krise – som eksempelvis hjemvendte soldater, der kæmper med eftervirkningerne af krigsoplevelserne – er han en sjælden gave.

Se udtalelsen på LinkedIn.

De forskellige målgrupper
jeg har støttet

Gennem mange år har jeg støttet mennesker i deres livs største udfordringer – men jeg har også støttet mennesker der har ønsket at forstå og få styrket deres intuitions kunnen for derved i højere grad, at kunne styrke evnen til rette perspektivering, navigationsevne og handlekraft:

 • Virksomheder & Professionelle, Sparringsforløb der går spadestikket dybere
 • CXOs & Topledere, der søger ‘egen’ sparring
 • ‘Performers’, der vil styrke det intuitive mindset
 • Personer, der er ‘søgende efter mening’
 • Personer ‘ramt’ i livet, der søger forløsningen
 • Søgende yngre mennesker, der søger indre afklaring

Som oftest opsøger den enkelte mig på opfordring af mine kontakter eller anbefalinger i netværket.

NYHEDSBREV

Nej tak, jeg har tjek på det.

Ja tak, jeg søger inspiration. Læs mere …

3 websites – 3 indgange til,
at du får skabt det liv, du fortjener

Lige nu befinder du dig på websitet ASCENSION AWARENESS, og der er yderligere 2 websites. Hvorfor?

Mennesker – de kandidater der opsøger mig – har forskellige tilgange til løsningen, når de bliver udfordret i jobbet eller i livet. Hver især har de et individuelt behov at blive mødt på, og i den situationsbestemte tilgang inkluderer jeg forskellige afsæt og perspektiver for sparringen, for netop at møde personen lige dér hvor vedkommende er.

De valgte afsæt og perspektiver fra start kan blive det aktuelle forløb; men hvis erkendelserne og behovet fra kandidaten side ændrer sig undervejs, så kan de øvrige elementer på tværs af de 3 websites inkluderes.

Den enkelte vil efter forløbet være sikret det bedste afsæt ind i fremtiden:

 • JESPER MØLLER – Du har behov for handlingsorienteret kompetenceudvikling med personlig udvikling. Forløbet støtter dig i din udfordring i relation til job med fokus på at du får skabt helhedsløsningen. I forløbet bliver du skarp på dine styrker og muligheder med fokus på, at du lande i rette match af job og virksomhedskultur.
 • ASCENSION AWARENESS – Du har behov for personlig udvikling, der går spadestikket dybere. Forløbet støtter til at du får forløst dybere ubalancer og de tilbagevendende uhensigtsmæssige temaer du igen står overfor. Processerne støtter til meningsfuldt lederskab,  din autenticitet og indre ro. Oplevelsen af flow styrkes og du vil opleve at tingene begynder at lykkedes.

 • CREATING JOB AND LIFE – Du har behov for helhedssparring, der styrker dit helhedssyn, så du i højere grad anskuer din situation og udfordringer, som et læringsforløb set i et helikopterperspektiv. Du får indsigt i dine intuitive tilgang og dine ressourcers indre samspil. Det vil styrke dit helhedsblik, din skarphed og evne til at træffe rette beslutninger. Rammen skaber et frirum for din ’egen refleksion’, perspektivering, meningsfuldhed og selvudvikling, som sikrer balancen til din hektiske hverdag med tidens krav til overblik, kompleksitet, omstilling, nytænkning og her/nu løsninger. Websitet indeholder også blog og inspirationsportal, hvor jeg deler cases og fortællinger i relation til forskellige temaer med fokus på at aktivere nysgerrig og indsigt om de uopdagede ressourcer.

DEL WEBSITE: