CXOs & Topledere, der søger ‘egen’ sparring

Perspektivering – Reflektion – Udvikling – Mening & Helhed

CXOs & Topledere, der
søger ‘egen’ sparring

Eksempler på udtalelser fra executives, CXOs og topledere i den indledende dialog.

  • Frirummet for perspektivering, inspiration og udvikling med udgangspunkt i mig er en væsentlig forudsætning for, at jeg trives optimalt i mit virke. Et sted, hvor jeg kan være nysgerrig og undren, tænke højt, bundfælde og udvikle mig. Jeg ønsker at blive skarpere på min profil, mindset og navigationsevne.
  • Jeg savner det ærlige frirum til refleksion og fordybelse, som modpol til ’spændingsfeltet’, ’dilemmafeltet’, hvor der er et kontinuerligt fokus på optimering, effektivisering, de strategiske og ambitiøse perspektiver. Jeg har brug for et sted, hvor jeg kan give slip, åbne ventilerne for overtrykket og få ærlig sparring og feedback!
  • Lige nu står jeg over for udfordringer og skal træffe vigtige valg, som jeg gerne vil have sparring på, så jeg kan træffe rette beslutning og lande det helt rigtige sted.
  • Jeg ønsker sparring på mig, mit job, karrieren, værdierne, følelserne, det meningsfulde liv og livet set i det større perspektiv.
  • Karrieremæssigt har jeg nået toppen, får en god løn, har kæresten, huset, sommerhuset, bilen, båden, men jeg har følelsen af, at tingene ikke giver mening’. Jeg ønsker at komme tilbage på sporet igen, hvor jeg genfinder passionen.
  • Jeg har så meget fokus på omverdenen – virksomheden, ansvarsområdet, medarbejderne, projekterne, de forskellige mål og resultaterne, at jeg fuldstændig har mistet mig selv. Hjælp mig tilbage på sporet …
  • I mit hoved har jeg så meget tankemylder set i forhold til opfyldelse af alle forventningerne, at jeg ikke længere kan mærke roen og afklaringen i mit indre. Jeg ønsker igen, at kunne se løsningerne og retningen.

Feedback fra Thomas,
én af mine kunder

Thomas Lildballe Jørgensen, Resultatskabende Salgs- & Marketingsdirektør

Jeg har i flere sammenhænge anvendt Jesper Møller som coach og mentor. Både ifht karrierespørgsmål og som sparringspartner vedrørende mere grundlæggende refleksioner.

Jesper er en erfaren konsulent med masser af værktøjer og ikke mindst et meget præcist blik for at se, hvilke af dem der skal bringes i spil. Herudover vil han ikke tøve med at anvende sin skarpe intuition og gå andre veje end de gængse, hvis det virker rigtigt.

Du skal ikke vælge Jesper, hvis du bare vil tales efter munden! Jesper er krævende at arbejde sammen med og er altid både velforberedt, fokuseret og udfordrende i sin tilgang. Men samtidig er han nænsom, støttende og humoristisk, så selv de mere drilske spørgsmål bliver serveret på en måde, der kan absorberes og som øjeblikkeligt skaber refleksion og stillingtagen.

Dermed træder de nødvendige – og også de svære – valg lysende klart frem og mulighederne bliver med ét mere handlingsorienterede. Og samtidig vil de nødvendige ressourcer blive tydeliggjorte og tilgængelige.

Jesper arbejder på flere niveauer og vil udfordre dig på mange planer. Du vil givetvis få kendskab til nye værktøjer og komme til at forholde dig til både abstrakte, konkrete, indre og ydre forhold. Og anvendt i dén proces du er midt i vil du snart erfare, at denne tilgang giver god mening. Rigtig god mening. Og resultater. Rigtig gode resultater.

Jeg har både professionelt og personligt arbejdet med adskillige konsulenter, coaches, terapeuter og mentorer – både kendte og ukendte, højtprofilerede og mere stilfærdige. Ikke desto mindre kan jeg kun anbefale Jesper Møller som mit absolut bedste bud, hvis du vil… altså, hvis du VIL skabe forandring og udfordre dine perspektiver og paradigmer.

Del denne side / websitet
på de sociale medier

Finder du denne side / dette website relevant for en person i dit netværk, så del gerne …