Feedback

Udtalelser fra personer jeg har arbejdet med

Forfatter & Sanger, 
Anne L, GDPR (anonym)

Jeg mødte Jesper første gang i 2003. Det var til et arrangement, som var en del af en længere foredragsrække, arrangeret af Maria Langekær. Formålet var, at belyse de åndsvidenskabelige og spirituelle emner i et spændende forum, hvor alle deltagere havde mulighed for at fremlægge deres personlige synspunkter, arbejdsmetoder og holdninger.

Jesper fremstod meget sympatisk og nærværende. Hans interesse for det holistiske samspil mellem det individuelle og samfundsmæssige aspekt, var meget tydelig. Samtidig havde han et stort overblik og en fantastisk evne til at binde løse ender sammen.

Jesper’s kreative og kunstneriske egenskaber kom også til udtryk på en meget ægte og varm måde. Hans skulpturer og malerier er meget smukke og sjælsfulde.

På det tidspunkt var jeg i gang med at skrive sangene til min spirituelle cd: FairyKey Projektet. Da tekst og melodi meldte sig til ’He and She’ var jeg ikke i tvivl om, at det energimæssigt var en anerkendelse til Jesper og Maria, for deres store arbejde og engagement, både i forbindelse med foredragene og deres øvrige virke. Sangen fortæller historien om Nordenvinden og Havets datter, der skaber universel balance i alle elementer og energier.

Jeg havde længe ledt efter en pianist/producer til projektet, dog uden held.  Jesper mærkede ind på situationen og sagde til mig, at den rette samarbejdspartner ville dukke op, når jeg fandt den røde tråd mellem sangene og præsenterede alle elementerne i konceptet. Det var nøjagtigt hvad der skete.

Da jeg en hel del år senere blev fyret, grundet nedskæringer på min arbejdsplads, var det meget vigtigt for mig, at finde en coach/rådgiver, der udover sine erhvervsfaglige kompetencer også havde indsigt og erfaring indenfor det spirituelle og kreative felt. Jeg tænkte straks på Jesper, kontaktede ham og fik et super godt rådgivningsforløb

Mine kreative og uddannelsesrelaterede kompetencer blev taget op til revision.

De blev anskuet fra helt nye vinkler samtidig med, at min spirituelle side blev styrket. Det hjalp mig til at udforske nye retninger og komme rigtig godt videre.

Jeg kan varmt anbefale Jesper som rådgiver og ressourcepartner. Han er både fagligt og intuitivt kompetent og så er han hundrede procent oprigtigt tilstede i engagement og dialog.

Digital Communication Manager, 
Christine K, GDPR (anonym)

Da jeg i 2011 mødte Jesper til et arrangement, var jeg udfordret og ønskede at finde årsagen til, at mine tvillingepiger på 3½ uge havde pludselige uforklarlige grådanfald. 

Med det samme bemærkede Jesper mine pigers angst og uro, som kom til udtryk i deres hastige øjenbevægelser. Under vores samtale var han i stand til meget præcist at beskrive pigernes individuelle personlighedstræk, deres forskellige mønstre og årsagen til den konkrete problematik. Dernæst kunne Jesper beskrive min lejlighed og udpege de specifikke steder, hvor pigerne var mest urolige, trods dét at vi befandt os et helt andet sted. 

Få dage efter kom Jesper hjem til os. Han fortalte, at mine piger var ’særligt sensitive’, og at han gennem meditation ville fjerne energien, der gjorde dem urolige og angste. Men han nævnte også, at en voldsom reaktion fra pigerne kunne opstå undervejs. Reaktionen kom synkront fra dem, og da han sluttede meditationen, var de helt rolige igen. Her på 3. år har Jespers løbende input vedrørende ‘særligt sensitive’ været meget relevante for mig i min dagligdag. 

Jesper kan noget særligt og er ekstrem skarp i sin iagttagelsesevne, han ser ind i andre lag, end det der ligger lige for. Det er altid en stor hjælp at tale en udfordring igennem med Jesper. Tak Jesper.

Livets værksted, Holistisk rådgiver,
Maria L, GDPR (anonym)

Jeg har kendt Jesper siden 2001, og vi har gennem årene haft mange forskellige projekter sammen. Formålet for vores samarbejde og sparring har altid handlet om at hjælpe og støtte mennesker i deres udviklingsprocesser – åndeligt, mentalt, følelsesmæssigt og fysisk – og jeg har fra sidelinien fulgt hans arbejde og set de fantastiske resultater, han har skabt i samarbejde med sine klienter.

Jesper møder mennesker lige præcis dér, hvor de er. Han formår med sit nærvær, energi og livsvisdom at støtte den enkelte til at erkende sin situation, forstå læringen set i et helhedsperspektiv og sætte retning på helingsprocessen, så vedkommende hjælpes tilbage til balancen. I processen benytter Jesper sine intutive evner, logik og handlekraft i en skøn forenelse, så det skaber kvantespring i klientens udviklingsproces.

Jesper er helt suveræn i at støtte mennesker i de meget problematiske situationer, hvor mening og retning er helt eller delvist mistet. Her lykkes det ham gang på gang at få mennesker tilbage på sporet. Jespers egen læringsproces indeholder svære personlige udfordringer, som han har tacklet og kommet videre efter; og de erfaringer han har gjort sig, inkluderer han i sit arbejde, hvilket gør ham særdeles autentisk.

Jesper er på alle måder en fantastisk rådgiver. Og for mennesker i krise – som eksempelvis hjemvendte soldater, der kæmper med eftervirkningerne af krigsoplevelserne – er han en sjælden gave.

Flådechef & Katalysator,
Thomas L J, GDPR (anonym)

Jeg har i flere sammenhænge anvendt Jesper Møller som coach og mentor. Både ifht karrierespørgsmål og som sparringspartner vedrørende mere grundlæggende refleksioner.

Jesper er en erfaren konsulent med masser af værktøjer og ikke mindst et meget skarpt blik for at se, hvilke af dem der skal bringes i spil. Herudover vil han ikke tøve med at anvende sin skarpe intuition og gå andre veje end de gængse, hvis det virker rigtigt.

Du skal ikke vælge Jesper, hvis du bare vil tales efter munden! Jesper er krævende at arbejde sammen med og er altid både velforberedt, fokuseret og udfordrende i sin tilgang. Men samtidig er han nænsom, støttende og humoristisk, så selv de mere drilske spørgsmål bliver serveret på en måde, der kan absorberes og som øjeblikkeligt skaber refleksion og stillingtagen. Dermed træder de nødvendige – og også de svære – valg lysende klart frem og mulighederne bliver med ét mere handlingsorienterede. Og samtidig vil de nødvendige ressourcer blive tydeliggjorte og tilgængelige.

Jesper arbejder på flere niveauer og vil udfordre dig på mange planer. Du vil givetvis få kendskab til nye værktøjer og komme til at forholde dig til både abstrakte, konkrete, indre og ydre forhold. Og anvendt i dén proces du er midt i vil du snart erfare, at denne tilgang giver god mening. Rigtig god mening. Og resultater. Rigtigt gode resultater. 

Jeg har både professionelt og personligt arbejdet med adskillige konsulenter, coaches, terapeuter og mentorer – både kendte og ukendte, højtprofilerede og mere stilfærdige. Ikke desto mindre kan jeg kun anbefale Jesper Møller som mit absolut bedste bud, hvis du vil… altså, hvis du VIL skabe forandring og udfordre dine perspektiver og paradigmer.

Management Konsulentbranchen
Barbara S, GDPR (anonym)

Iblandt kan jeg ikke komme videre. Iblandt tager den logiske og analytiske del af mig over, så jeg ”fryser” i at kunne handle på de følelser jeg har. Trods jeg føler, jeg står parat til at gøre – og verden ligger åben, så er der noget i mig, der holder mig tilbage. Jeg kan mærke, jeg bliver sorgfuld og ked af det – og ærgerligt og frustreret over, at jeg ikke kan komme ud over ”kanten” – bare gøre det jeg allerhelst vil og føler for. Jeg ved, at når jeg gør det – for jeg har trods alt gjort det mange gange – så er det så fantastisk befriende – og livet er fuld af fantastiske muligheder.

Jeg var i krise, da jeg opsøgte Jesper. Jeg var ved at blive skilt. Jeg måtte hos Jesper igennem en proces, hvor jeg på få sessioner fik kontakt med de barrierer jeg kæmper med – og jeg befriede mig selv for følelsen af ikke at kunne handle – ikke at være god nok, og ikke tude tage ”springet”.

Det var sorgfuldt – dybt – og befriende; som at være under vand og ikke kunne få luft – og så pludselig kunne ånde igen – trække vejret – LEVE!

Tak Jesper

Kosmetikbranchen, PR officer
Peter W, GDPR (anonym)

Efter en hjernerystelse, et piskesmæld og utallige undersøgelser uden resultat hos neurologer, læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, specialister blev jeg overladt til at skulle ”klare mig selv”. I kølvandet på dette mistede jeg naturligvis mit job grundet stort sygefravær.

Heldigvis fik jeg kontakt til Jesper Møller og startede et behandlingsforløb hos ham. Effekten af mit forløb hos Jesper er ikke udeblevet. Han hjalp mig med at bearbejde min problematik og få genetableret kontakten til mig selv og mine ressourcer. Det har i den grad givet mig ny energi og klarsyn til at komme videre i livet og gjort mig stålfast sikker på, at jeg ved egen og Jespers hjælp kommer helt ovenpå igen.

Jesper Møller er et ualmindeligt professionelt menneske med en fantastisk indlevelsesevne i den enkeltes situation. Allerede under vores indledende samtale følte jeg mig i så sikker en havn, at jeg godt turde kaste los. Jespers teknikker er meget effektive og har flere gange givet mig en oplevelse, der rækker ud over min logik.

Jespers tilgang til min situation oplevede jeg som værende spontan og meget ægte, hvilket igen gjorde det meget nemmere for mig at være modtagelig i processen. Jeg kan derfor til hver en tid videregive min varmeste anbefaling af Jesper Møller!