Meningsfuldt Lederskab xxx

Ressourcer, Samspil & Intuition

CREATING JOB AND LIFE er helhedssparring, der styrker dit intuitive lederskab, hvor ånd og alle perspektiver er i spil.

Jeg som din sparringspartner støtter / udfordrer dig i dit frirum med relevante perspektiver, der tager afsæt i din situation (jobbet / livet), konkrete udfordringer, dilemmaer, tanker og uforløste refleksioner med det formål, at du bliver styrket i dit indre afsæt og får skabt rette fokus, retning og helhedsløsninger for dig.

Fokus i forhold til  Ressourcer, Samspil og Intuition  handler om, at du bliver styrket i indsigten om dine ressourcer og samspillet mellem din digitale hjerne, dit sanselige hjerte og din handlingsorienteret krop, og aktiver din intuition.

Du vil blive guidet til at forstå dine nuværende mønstre og strategier set udefra forskellige perspektiver, og du vil få vist vejen til hvordan du styrker forbindelsen til din højere bevidsthed, hvorfra du fremadrettet finder svarene – til rette navigation, handlinger og helhedsløsninger i et kontinuerligt foranderlig terræn med pludselig udfordringer.

Med roen, overblikket og en styrket evne til rette navigation kommer du til at leve i en større balance med dig selv og dine omgivelser. Det kommer til at give mening for dig – både i relation til jobbet og i livet.

Situation & Udfordringer

Afsæt og fokus er individuelt og målrettes dig:

 • Du er ambitiøs i dit virke, dine resultater med fokus på at gøre forskel. Du ønsker at blive opgraderet i dit mindset, så du styrker dine evne til navigation mod rette valg
 • Løbende sparring med helhed og perspektivering er en forudsætning for at du trives og skaber optimale helhedsløsninger og resultater. Set i relation til jobbet er du muligvis CXO, topleder eller performer, og du søger denne sparring.
 • Kan ikke se vejen og muligheder fremadrettet for dig selv, men du kan se helhedsløsningerne for projektet og jobbet set i en ‘vi’ perspektiv. Du ønsker at få styrket din afklaring og din vej set ud fra et ‘jeg’ perspektiv
 • Gennem et helt liv har du haft en god empati og intuition, men nogle opståede situationer og udfordringer har støttet dig til dine erkendelser om, at du ønsker hjælp til, at det er dig der styrer din intuition,  og ikke intuitionen der styrer dig
 • En meningsløs oplevelse tidligere i dit liv har bragt dig ud over kanten, men du er nu tilbage på sporet og ønsker nu at forstå den nye tænkning, den pludselige opståede intuitionsevne og indsigt, som oplevelsen har afstedkommet. Du føler dig alene i din ændrede virkelighedsopfattelse set i forhold til dine nærmeste omgivelser

Eller med det afsæt og fokus, der lige netop er aktuelt for dig.

Udbytte

Dine perspektiveringer til jobbet og livet vil blive opgradet og det kommer til at give mening for dig. Din intuition, dit helhedsfokus, dit mindset, din oplevelse af balance og din indre ro vil blive styrket.

Du vil blive styrket i at anskue din virkelighed, din hverdag og de udfordringer du står over – set i et læringsperspektiv  – at dét der sker i den ydre verden blot aktiverer de temaer, der skal tage fat på, og som skaber en resonans til de ubevidste sider, der nu skal bevidstgøres – set i forhold til din indre verden. Det er herfra, at du fremadrettet takler dine udfordringer.

Du vil fortsat blive udfordret i livet og i jobbet, men når du tager ejerskabet 100% hjem til dig selv, handler ud fra et ændret mindset, så skaber du rette helhedsløsninger.

Forandringer udefra og pludselige udfordringer fortsat påvirke og ændre din ramme i jobbet og i livet, og løbende vil ny indsigt, teknologi og tænkemåder ændre samspillet og måden du ser verdenen på. Og alt i alt vil det fortsat udfordre dig, men med dit opgraderet mindset, din indsigt om dig selv og ‘den røde tråd i dit liv’, det du gennem tiden har bidraget til og med din intuitive tilgang, så bliver det nemmere for dig, at navigere, bringe dig i spil og håndtere de forandringer, som fremtiden vil udfordre dig på.

Fokusområder

Eksempler på relevante fokusområder:

 • Afklare forløb med afsæt i situation, ønsker, indhold og forventningsafstemning
 • Intuitionen, som ressource og det bagvedliggende samspil
 • Livet og læring set i det større perspektiv
 • ‘Egen’ fortælling, personprofil, erfaringer og resultater
 • Den røde tråd i livet og jobbet – passion, formål og drøm
 • Udfordringer, læringer og værdier set i et helhedsperspektiv
 • Kost, sundhed og motion – Styrkelse af til bagvedliggende processer
 • Egentid/reflektion/bundfældelse vs fokus/handlinger
 • ‘jeg’ perspektiv vs ‘vi’ perspektiv
 • ‘anerkendende tilgang’ vs ‘saboteringsmekanismer’
 • Mindset – Bevidsthedstræning, visualisering
 • Personlig udvikling – Relevante elementer
 • Sparring, træning, øvelser, teori, inspiration

Feedback fra Christine,
én af mine kunder

Digital Communication Manager,
Christine K, GDPR (Anonym)

Da jeg i 2011 mødte Jesper til et arrangement, var jeg udfordret og ønskede at finde årsagen til, at mine tvillingepiger på 3½ uge havde pludselige uforklarlige grådanfald. 

Med det samme bemærkede Jesper mine pigers angst og uro, som kom til udtryk i deres hastige øjenbevægelser. Under vores samtale var han i stand til meget præcist at beskrive pigernes individuelle personlighedstræk, deres forskellige mønstre og årsagen til den konkrete problematik. Dernæst kunne Jesper beskrive min lejlighed og udpege de specifikke steder, hvor pigerne var mest urolige, trods dét at vi befandt os et helt andet sted. 

Få dage efter kom Jesper hjem til os. Han fortalte, at mine piger var ’særligt sensitive’, og at han gennem meditation ville fjerne energien, der gjorde dem urolige og angste. Men han nævnte også, at en voldsom reaktion fra pigerne kunne opstå undervejs. Reaktionen kom synkront fra dem, og da han sluttede meditationen, var de helt rolige igen. Her på 3. år har Jespers løbende input vedrørende ‘særligt sensitive’ været meget relevante for mig i min dagligdag. 

Jesper kan noget særligt og er ekstrem skarp i sin iagttagelsesevne, han ser ind i andre lag, end det der ligger lige for. Det er altid en stor hjælp at tale en udfordring igennem med Jesper. Tak Jesper.

Har du brug for sparring?

Har du brug for støtte, eller søger du en sparringspartner.

Jeg har støttet mange til at finde den rette løsning, når de har stået i udfordringen, kompleksiteten eller den meningsløse situation  – i jobbet eller i livet.

Kontakt mig gerne for en forpligtende dialog.

DEL WEBSITE: