Meningsfuldt Lederskab

Styrk kontakten til dit indre og alle dine intuitive ressourcer

Formål

Processen har til formål med afsæt i dig, din situation og ønsker, at styrke dit mindset, helhedsfokus og intuition, så du i højere grad ser læringerne bag dine udfordringer – dine erkendelser og indsigt vil aktivere din passion og du vil skærpe din retning. Dine valg bliver tydeligere for dig.

Du vil blive guidet til at forstå dine nuværende mønstre og strategier set udefra forskellige perspektiver, og du vil få vist vejen til hvordan du styrker forbindelsen til din højere bevidsthed, hvorfra du fremadrettet finder svarene – til rette navigation, handlinger og helhedsløsninger i et kontinuerligt foranderlig terræn med pludselig udfordringer.

For at du bliver bevidst om din unikness og ‘den røde tråd’ i dit liv, så  ser vi tilbage på dit liv, din karriere og de oplevelser du har haft undervejs for derved at trække læringen ud og bringer dine erkendelser og din unikness ind i nutidsperspektivet, så de fremadretttet kan blive en del af intuitionens redskabskasse.

Med roen, overblikket og en styrket evne til rette navigation kommer du til at leve i en større balance med dig selv og dine omgivelser. Det kommer til at give mening for dig – i jobbet og i livet.

Situation & Udfordringer

Afsæt og fokus er individuelt og målrettes dig:

 • Du er ambitiøs i dit virke, dine resultater med fokus på at gøre forskel. Du ønsker at blive opgraderet i dit mindset, så du styrker dine evne til navigation mod rette valg
 • Løbende sparring med helhed og perspektivering er en forudsætning for at du trives og skaber optimale helhedsløsninger og resultater. Du er muligvis CXO eller topleder, og du søger denne sparring.
 • Kan ikke se vejen og muligheder fremadrettet for dig selv, men du kan se helhedsløsningerne for projektet og jobbet set i en ‘vi’ perspektiv. Du ønsker at få styrket din afklaring og din vej set ud fra et ‘jeg’ perspektiv
 • Gennem et helt liv har du haft en god empati og intuition, men nogle opståede situationer og udfordringer har støttet dig til dine erkendelser om, at du ønsker hjælp til, at det er dig der styrer din intuition,  og ikke intuitionen der styrer dig
 • En meningsløs oplevelse tidligere i dit liv har bragt dig ud over kanten, men du er nu tilbage på sporet og ønsker nu at forstå den nye tænkning, den pludselige opståede intuitionsevne og indsigt, som oplevelsen har afstedkommet. Du føler dig alene i din ændrede virkelighedsopfattelse set i forhold til dine nærmeste omgivelser

Eller med det afsæt og fokus, der lige netop er aktuelt for dig.

Udbytte

Dine perspektiveringer til jobbet og livet vil blive opgradet og det kommer til at give mening for dig. Din intuition, dit helhedsfokus, dit mindset, din oplevelse af balance og din indre ro vil blive styrket.

Verden er som den skal være. Du er, som du skal være, din partner og familie er helt som de skal være. Det samme gælder for din chef, dine kolleger, din nabo – og du vil erkende, at alt er som det skal være. Set i det læringsperspektiv, så afspejler det  – at dét der sker i den ydre verden blot aktiverer de temaer, der skal tage fat på, og  skaber en resonans til de ubevidste sider, der nu skal bevidstgøres – set i forhold til din indre verden – og det er herfra, at du fremadrettet takler dine udfordringer.

Du vil fortsat blive udfordret i livet og i jobbet, men når du tager ejerskabet 100% hjem til dig selv, handler ud fra et ændret mindset, så skaber du rette helhedsløsninger.

Forandringer udefra og pludselige udfordringer fortsat påvirke og ændre din ramme i jobbet og i livet, og løbende vil ny indsigt, teknologi og tænkemåder ændre samspillet og måden du ser verdenen på. Og alt i alt vil det fortsat udfordre dig, men med dit opgraderet mindset, din indsigt om dig selv og ‘den røde tråd i dit liv’, det du gennem tiden har bidraget til og med din intuitive tilgang, så bliver det nemmere for dig, at navigere, bringe dig i spil og håndtere de forandringer, som fremtiden vil udfordre dig på.

Fokusområder

Eksempler på relevante fokusområder:

 • Afklare forløb med afsæt i situation, ønsker, indhold og forventningsafstemning
 • Intuitionen, som ressource og det bagvedliggende samspil
 • Livet og læring set i det større perspektiv
 • ‘Egen’ fortælling, personprofil, erfaringer og resultater
 • Den røde tråd i livet og jobbet – passion, formål og drøm
 • Udfordringer, læringer og værdier set i et helhedsperspektiv
 • Kost, sundhed og motion – Styrkelse af til bagvedliggende processer
 • Egentid/reflektion/bundfældelse vs fokus/handlinger
 • ‘jeg’ perspektiv vs ‘vi’ perspektiv
 • ‘anerkendende tilgang’ vs ‘saboteringsmekanismer’
 • Mindset – Bevidsthedstræning, visualisering
 • Personlig udvikling – Relevante elementer
 • Sparring, træning, øvelser, teori, inspiration

Feedback fra Lars,
én af mine kunder

Lars, Adm. Direktør i Interntional virksomhed, GDPR (Anonym)

Jesper, du har gjort en stor forskel i forhold til mig og min ledergruppe.

Da vi startede var der meget silotænkning, og det fik vi løst op på ved at samle ledergruppen om de fælles værdier, vision og strategi. Det betyder, at ledergruppen i dag ser sig selv som de ansvarlige for forretningen Danmark og ikke kun som de ansvarlige for eget område. Lederne er begyndt at tage meget mere ansvar i forhold til egne roller. Vi er blevet meget mere kendte med hinanden, og det betyder, at det er nemmere nu at bruge hinanden i forskellige problematikker.

For eget vedkommende har det været en rigtig god proces, da jeg er blevet mere opmærksom på min rolle som rollemodellen i Danmark. Jeg er blevet mere opmærksom på at tage pinden, som den der går foran, så personligt har jeg fået meget ud af processen. Jeg er sikker på, at det også har været en medvirkende årsag til at jeg nu har fået mulighed for at tiltræde i en endnu højere stilling.

Del denne side / websitet
på de Sociale medier

Finder du denne side / dette website relevant for en person i dit netværk, så del gerne …