Om Jesper Møller

Som menneske har jeg altid været nysgerrig på at forstå livet, helheden og sammenhængen, og ud fra de situationer jeg frem til idag er blevet udfordret på, har taklingen af dem skabt læring, erkendelser og indsigt, der har styrket mig til at anskue livet i det større perspektiv.

Voldsomme hændelser i mit liv har bragt mig ‘ud over kanten’ som menneske, hvor min logiske forståelse har måttet kapitulere – men midt i kaos og søgen efter mening kom jeg i kontakt med et dybere lag i mig selv, og det åbnede op for min intuitive tilgang og forståelse.

I dag erkender jeg at enhver udfordring i mit liv afspejler en læring, som jeg skal have på plads i mit indre, og hvor formålet er at mine ressourcer opgraderes. I de tilfælde hvor jeg har ignoreret min egen læringsdel, så er jeg igen senere stået i en situation med samme tema og med større intensitet, indtil jeg endelig erkendte læringen og fik udfordringen afbalanceret. Læringen har styrket min intuition, hvor jeg får inspiration til konkrete handlinger, som viser sig at være et optimalt match til de situationer der senere opstår. Den ro, det nærvær og den indsigt som min læringsvej har givet mig, er mine stærkeste redskaber, som jeg i dag inkluderer i mit arbejde.

Set i bagspejlet har jeg i mit virke ASCENSION AWARENESS, og med fokus på Meningsfuldt Lederskab – Kamp–Flugt–Fastfrys forløsning – Meditation & Visualiering, støttet personer i meget svære udfordringer til at blive afbalanceret i deres indre, så de i deres professionelle virke har fået taklet udfordringen og fået skabt flow, afklaring og muligheder i jobbet og livet.

Jesper Møller
Executive Consultant, Coach & Mentor

BLOG – Min fortælling

De kandidater jeg støtter står i stigende grad i større svære udfordringer. Min fortælling og historier er til inspiration for dem, der er søgende.

Tjek historierne på mit andet website CREATING JOB AND LIFE, som er Introduktions- og Inspirationsportalen.
Vælg menupunktet ‘Blog’ og vælg herefter fokustema ‘Min fortælling’.

Ascension Awareness

ASCENSION AWARENESS er etableret i 2018.

ASCENSION AWARENESS – Handlingsorienteret kompetenceudvikling, der går spadestikket dybere – Meningsfuldt Lederskab – Kamp–Flugt–Fastfrys forløsning – Meditation & Visualisering.

Med udgangspunkt i den  konkrete udfordring støtter jeg den enkelte til at anskue sin situation i det større læringsperspektiv. ASCENSION handler om at blive bevidst om ‘hvem er jeg’, og give slip på ‘den jeg troede jeg var’. AWARENESS handler om 24/7 at styrke bevidstheden til at kunne navigere i det foranderlige ‘terræn’ vi som mennesker udfordres i.

I mit virke gennem 22 år støtter jeg et stigende antal af personer i den professionelle ramme, der står i meget svære udfordringer, og hvor de kun kan løses med handlingsorienteret kompetenceudvikling, der går skadestikket dybere.

Min rolle / tilgang

I min rolle som Executive Consultant, Coach & Mentor faciliterer jeg virksomheder, organisationer, teams, executives, ledere, medarbejdere og privatpersoner til at få taklet de konkrete udfordringer de står med og skabt rette helhedsløsninger.

I Ascension Awareness processerne anvender jeg i højere grad min intuitive tilgang, der giver mig overblikket af den enkeltes udfordringer og udviklingspotentiale, og hvilket fokusområder der skal tages fat i for at styrke personens flow, muligheder og retning.

Gennem forløbet og processen har jeg fokus på at skabe den trygge og tillidsfulde ramme for den enkelte, den løbende forventningsafstemning og hvor jeg nænsomt støtter processen frem til at få genskabt ro, balance og styrke. Læringsrammen inkluderer forventningsafstemning, autenticitet, helhed, nærvær, tillid og respekt.

Resultater

Set i bagspejlet har jeg til dato har jeg støttet et trecifret antal personer i den professionelle ramme til at få genskabt balancen med udgangspunkt i en svær og kompleks udfordring (chok, dødsfald, meningsløs oplevelse, diagnose, sygdom, tilbagevendende temaer der udfordrer).

Det har også handlet om personer i den professionelle ramme, der har ønsket at få styrket deres intuitive evner og blive bevidst om de intuitives ressourcers indre samspil med henblik på at blive styrket i evnen til at navigere i det forunderlige ‘terræn’.

Feedback – Det siger kunderne

Maria Langekær, Holistisk rådgiver, Livets værksted

Jesper er helt suveræn i at støtte mennesker i de meget problematiske situationer, hvor mening og retning er helt eller delvist mistet. Her lykkes det ham gang på gang at få mennesker tilbage på sporet. Jespers egen læringsproces indeholder svære personlige udfordringer, som han har tacklet og kommet videre efter; og de erfaringer han har gjort sig, inkluderer han i sit arbejde, hvilket gør ham særdeles autentisk.

Én portal – 3 websites

Én portal – 3 websites – 3 indgange til, at du får skabt det liv, du fortjener:

  • Introduktions- og inspirationsplatform – (2020 – nu)
  • Handlingsorienteret kompetenceudvikling – Lederskab & Stresshåndtering – Outplacement & Jobsøgning – Karriereafklaring & Udvikling – (1998 – nu)
  • Handlingsorienteret kompetenceudvikling, der ‘går spadestikket dybere’ – Meningsfuldt lederskab – Kamp–Flugt–Fastfrys forløsning – Meditation & Visualisering – (2017 – nu)