‘Performers’, der vil styrke det intuitive mindset

Styrk din autenticitet og dermed din performance

Ledere, der vil styrke
mindset og intuition

Eksempler på udtalelser, der bringes på bane, når jeg har den indledende dialog med ‘performere’,
der vil styrke deres intuitive mindset.

  • Jeg ønsker at blive tydeligere i mit kreative udtryk og i forhold til min næste performance. Når jeg lytter til mit hjertes stemme, så er der er noget, der holder mig tilbage, i forhold til at ‘jeg’ tør tage skridtet fuldt ud og indtage scenen.
  • I mit professionelle virke ønsker jeg at udvide redskabskassen inden for meditation og visualisering for at styrke mit fokus og mine resultater.
  • Jeg ønsker i højere grad at være på forkant i forhold til de forandringer, som hverdagen løbende udfordrer os på.
  • Allerede nu er jeg bevidst om min intuitive side. Jeg ønsker sparring på at få den yderligere styrket, så det er mig der styrer den, og ikke den der styrer mig.
  • Jeg ønsker en øget bevidsthed om håndteringen og mine intuitive ressourcers kunnen, opnå indsigt for optimalt samspil af de forskellige elementer og træne disciplin, mindset, fokus, nærvær og handling mod det jeg ønsker endnu mere.

Feedback fra Anne,
én af mine kunder

Anne Lynggård, Forfatter & Sanger, GDPR (givet samtykke)

Jeg mødte Jesper første gang i 2003. Det var til et arrangement, som var en del af en længere foredragsrække, arrangeret af Maria Rosengren. Formålet var, at belyse de åndsvidenskabelige og spirituelle emner i et spændende forum, hvor alle deltagere havde mulighed for at fremlægge deres personlige synspunkter, arbejdsmetoder og holdninger.

Jesper fremstod meget sympatisk og nærværende. Hans interesse for det holistiske samspil mellem det individuelle og samfundsmæssige aspekt, var meget tydelig. Samtidig havde han et stort overblik og en fantastisk evne til at binde løse ender sammen.

Jesper’s kreative og kunstneriske egenskaber kom også til udtryk på en meget ægte og varm måde. Hans skulpturer og malerier er meget smukke og sjælsfulde.

På det tidspunkt var jeg i gang med at skrive sangene til min spirituelle cd: FairyKey Projektet. Da tekst og melodi meldte sig til ‘He and She’ var jeg ikke i tvivl om, at det energimæssigt var en anerkendelse til Jesper og Maria, for deres store arbejde og engagement, både i forbindelse med foredragene og deres øvrige virke. Sangen fortæller historien om Nordenvinden og Havets datter, der skaber universel balance i alle elementer og energier.

Jeg havde længe ledt efter en pianist/producer til projektet, dog uden held.  Jesper mærkede ind på situationen og sagde til mig, at den rette samarbejdspartner ville dukke op, når jeg fandt den røde tråd mellem sangene og præsenterede alle elementerne i konceptet. Det var nøjagtigt hvad der skete.

Da jeg en hel del år senere blev fyret, grundet nedskæringer på min arbejdsplads, var det meget vigtigt for mig, at finde en coach/rådgiver, der udover sine erhvervsfaglige kompetencer også havde indsigt og erfaring indenfor det spirituelle og kreative felt. Jeg tænkte straks på Jesper, kontaktede ham og fik et super godt rådgivningsforløb

Mine kreative og uddannelsesrelaterede kompetencer blev taget op til revision.

De blev anskuet fra helt nye vinkler samtidig med, at min spirituelle side blev styrket. Det hjalp mig til at udforske nye retninger og komme rigtig godt videre.

Jeg kan varmt anbefale Jesper som rådgiver og ressourcepartner. Han er både fagligt og intuitivt kompetent og så er han hundrede procent oprigtigt tilstede i engagement og dialog.

Del denne side / websitet
på de sociale medier

Finder du denne side / dette website relevant for en person i dit netværk, så del gerne …