Ascension AWARENESS

Meningsfuldt Lederskab. Du ønsker at få styrket dit indre lederskab – helhedssyn, intuition og rette navigation i det komplekse terræn:
 • Meningsfuldt Lederskab
 • Helhed, Reflektion & Selvindsigt
 • Ånd, Mening & Livsperspektiv
Rette helhedsløsninger opstår, når vi bringer ånd og alle perspektiver i spil.
– Jesper Møller

For dig i livet, der bliver udfordret af tidens krav til overblik, kompleksitet, omstilling og her/nu løsninger.

Du søger en sparringspartner og et frirum for egen reflektion, perspektivering, mening og selvudvikling.

ASCENSION AWARENESS

ASCENSION AWARENESS støtter dig til, at du får styrket din personlige autenticitet og gennemslagskraft. Det inkluderer afklaring, erkendelse og retning på det personlige plan samt eventuel forløsning af dybere ubalancer, takling af mentale saboteringsmekanismer og træning af  indre ro og væren tilstand.

“ASCENSION AWARENESS handler om, at give slip på dén jeg troede jeg var, og blive bevidst om den ‘jeg er’. Dernæst at være bevidst om den læring, der ligger bag de udfordringer, jeg lige nu står overfor. Det skaber det bedste afsæt for rette beslutninger og retning i en hastig foranderlig hverdag.”

Hvert forløb tager afsæt i din konkrete situation med det formål, at du får taklet udfordringen og styrket din retning mod at tingene lykkedes.

 • 1:1 Forløb & Sessioner
 • Workshops

Meningsfuldt Lederskab

Styrk dit helhedsfokus og se dine udfordringer i et læringsperspektiv – din historie, dit afsæt og skab den retning du fortjener.

Styrk indsigten om dine ressourcer og samspillet mellem din digitale hjerne, dit sanselige hjerte og din handlingsorienteret krop, og aktiver din intuition.

Helhed, Reflektion & Selvindsigt

Skab overblikket over terrænet og de kompleksiteter der er i spil. Træf rette beslutning med afsæt i formålet og dit autentiske ‘jeg’ perspektiv.

Ånd, Mening & Livsperspektiv

Se dit liv i et læringsperspektiv, og bliv bevidst om din passion, dit formål og det meningsfuldte liv du fortjener. Det vil styrke dine fremadrettede bevidste valg.

Søger du en sparringspartner?

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog …

(+45) 4019 4570

JESPER MØLLER

I min konsulentvirksomhed JESPER MØLLER har jeg gennem 22 år støttet mennesker i omdrejningspunktet: forandringer, job og meningsfuldt lederskab. Jeg er ambitiøs på mine kandidaters vegne og min faglige sparring tager hånd om ’det hele menneske’ – med fokus på den enkeltes retning mod rette match af job og langsigtede resultater.

Jeg henvender mig til executives, ledere og ambitiøse målgrupper, hvor jeg med afsæt i den enkeltes udfordring støtter til helhedsløsningen. Gennem årene har større opgaver inkluderet mit netværk, der til dato har omfattet førende konsulenthuse inden for feltet – Mannaz, Uddannelseshuset, AS3 og i dag Ledernes KompetenceCenter.

Til dato har jeg støttet mere end 4000 individuelle forløb og et større antal workshops målrettet dansk erhvervsliv, stat og kommune. Virksomheden JESPER MØLLER er etableret i 1998, CVR nr. DK21057878.

Jesper Møller, Executive Consultant, Catalyst & Mentor

Feedback fra Maria,
én af mine samarbejdspartnere

Maria Rosengren, Holistisk rådgiver, Livets værksted
GDPR (givet samtykke 2020.11.11)

Jeg har kendt Jesper siden 2001, og vi har gennem årene haft mange forskellige projekter sammen. Formålet for vores samarbejde og sparring har altid handlet om at hjælpe og støtte mennesker i deres udviklingsprocesser – åndeligt, mentalt, følelsesmæssigt og fysisk – og jeg har fra sidelinien fulgt hans arbejde og set de fantastiske resultater, han har skabt i samarbejde med sine klienter.

Jesper møder mennesker lige præcis dér, hvor de er. Han formår med sit nærvær, energi og livsvisdom at støtte den enkelte til at erkende sin situation, forstå læringen set i et helhedsperspektiv og sætte retning på helingsprocessen, så vedkommende hjælpes tilbage til balancen. I processen benytter Jesper sine intutive evner, logik og handlekraft i en skøn forenelse, så det skaber kvantespring i klientens udviklingsproces.

Jesper er helt suveræn i at støtte mennesker i de meget problematiske situationer, hvor mening og retning er helt eller delvist mistet. Her lykkes det ham gang på gang at få mennesker tilbage på sporet. Jespers egen læringsproces indeholder svære personlige udfordringer, som han har tacklet og kommet videre efter; og de erfaringer han har gjort sig, inkluderer han i sit arbejde, hvilket gør ham særdeles autentisk.

Jesper er på alle måder en fantastisk rådgiver. Og for mennesker i krise – som eksempelvis hjemvendte soldater, der kæmper med eftervirkningerne af krigsoplevelserne – er han en sjælden gave.

NYHEDSBREV

Nej tak. Jeg har tjek på det.

Ja tak, jeg søger inspiration. Læs mere …

Vores livsrejse og formål

Vores individuelle personlighed og styrker dannes på baggrund af de påvirkninger vi møder – lige fra oplevelsen af kærlighed til modstand og svigt, men undervejs kan vi udfordres i en sådan grad, at vi mister os selv, og der kan skabes en ubalance, et chok eller traume i vores system. Et uforløst chok eller traume bringer os ’væk fra os selv’. Men når det forløses, genskaber vi kontakten, entusiasmen og flowet.

I ubalancen lærer vi, i balancen lever vi.  Med vores styrket indsigt, styrker vi vores udsigt. Vi bliver bevidste om vores niche og formål i livet.

Verden og vores hverdag er i hastig forandring!

Udefrakommende faktorer udfordrer os, og det aktiverer nye processer indefra.
Livet fortæller os, at når vi bringer vores fulde potentiale i spil,  bliver vi i stand til at takle fremtidens udfordringer med entusiasme, der giver mening.

Vores intuition og autenticitet vil i spil!

Tiden efterspørger personlig udvikling. Når jeg ser tilbage på de målgrupper, jeg har støttet, har de, der har engageret sig i den personlige afklaring i langt højere grad opnået de bedste helhedsløsninger. De har opnået en indre ro og et skærpet helhedsbillede, der har skabt de bedste forudsætninger for rette valg og retning.

Gennem årene er jeg blevet kontaktet af kandidater, der inden mødet med mig, havde været igennem et fagligt afklaringsforløb fokuseret på koncept og målrettet at komme i nyt job. Oftest kom den enkelte hurtigt i job, men efter kort tid befandt personen sig i næsten samme udfordring og tema.

Vi lever i en tid, hvor alle vores personlige ressourcer vil i spil – og den proces støtter jeg op om.
Læs mine cases, fortællinger og inspiration.

Kunder, Fokus & Websites

De der opsøger mig – har meget forskellige udfordringer i relation til sparring i jobbet og i livet. Hver især har de et individuelt behov at blive mødt på, og i den situationsbestemte tilgang inkluderer jeg forskellige afsæt og perspektiver for sparringen, for netop at møde personen lige dér hvor vedkommende er – med fokus på at få skabt rette helhedsløsning der inkluderer både job og liv.

De valgte afsæt og perspektiver fra start kan blive det aktuelle forløb; men hvis erkendelserne og behovet fra den enkeltes side ændrer sig undervejs, så kan elementer inkluderes på tværs af nedennævnte 3 websites – 3 indgange til det liv du fortjener.

Job– og karrieresparring med personlig udvikling for executives , ledere og øvrige ambitiøse målgrupper

 • Executive Job & Karriere
 • Outplacement & Onboarding
 • Karriereafklaring & Udvikling

Personlig sparring og udvikling for mennesker der søger indre ro, balance og gennemslagskraft

 • Meningsfuldt Lederskab
 • Chok & Traumeforløsning
 • Meditation & Visualisering

Helhedssparring og inspiration for ambitiøse mennesker der søger selvindsigt, ånd og mening

 • Helhed, Reflektion & Selvindsigt
 • Ressourcer, Samspil & Intuition
 • Ånd, Mening & Livsperspektiv

Har du brug for støtte?

Har du brug for støtte, eller søger du en sparringspartner?

Jeg har støttet mange til at finde den rette løsning, når de har stået i udfordringen, kompleksiteten eller den meningsløse situation  – i jobbet eller i livet.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog.

DEL WEBSITE: