Meningsfuldt Lederskab

Helhed, Reflektion & Selvindsigt

Ånd, Mening & Livsperspektiv

ASCENSION AWARENESS

ASCENSION AWARENESS er processer, der går spadestikket dybere og som støtter den enkelte til autenticitet og et øget flow.  Nedennævnte delprocesser tager afsæt i din konkrete situation med det formål, at du får styrket din autenticitet, integritet og helhedsfokus, herunder får forløst dine forhindringer og styrket flowet.

  • 1:1 Forløb & Sessioner

Meningsfuldt Lederskab

Bliv bevidst om din historik, og se dine udfordringer i et læringsfokus i forhold til erkendelse af vigtige værdier og styrker. Erkend dine ressourcers samspil og bliv skarp på din intuition.

Helhed, Refleksion & Selvindsigt

Skab overblikket over terrænet og de kompleksiteter der er i spil. Træf rette beslutning med afsæt i dit autentiske ‘jeg’ perspektiv.

Ånd, Mening & Livsperspektiv

Se dit liv i et læringsperspektiv, og bliv bevidst om din passion, dit formål og det meningsfuldte liv du fortjener. Det vil styrke dine fremadrettede bevidste valg.

Feedback fra Lars,
én af mine kunder

Lars, Adm. Direktør i Interntional virksomhed, GDPR (Anonym)

Jesper, du har gjort en stor forskel i forhold til mig og min ledergruppe.

Da vi startede var der meget silotænkning, og det fik vi løst op på ved at samle ledergruppen om de fælles værdier, vision og strategi. Det betyder, at ledergruppen i dag ser sig selv som de ansvarlige for forretningen Danmark og ikke kun som de ansvarlige for eget område. Lederne er begyndt at tage meget mere ansvar i forhold til egne roller. Vi er blevet meget mere kendte med hinanden, og det betyder, at det er nemmere nu at bruge hinanden i forskellige problematikker.

For eget vedkommende har det været en rigtig god proces, da jeg er blevet mere opmærksom på min rolle som rollemodellen i Danmark. Jeg er blevet mere opmærksom på at tage pinden, som den der går foran, så personligt har jeg fået meget ud af processen. Jeg er sikker på, at det også har været en medvirkende årsag til at jeg nu har fået mulighed for at tiltræde i en endnu højere stilling.

Forløb & Proces

Individuelle processer, der har til formål, at du med udgangspunkt i den konkrete situation får taklet udfordringerne og genskabt flowet og oplevelsen af, at tingene lykkes med en tydelig retning forude. Sessionerne gennemføres som fysiske møder eller online møder.

Kontakt mig gerne for afklaring, uddybning og pris.

Eksistensielle spørgsmål i livet, og det der betyder noget?

Hvad betyder virkelig noget for dig i dit liv? – Er du taknemmelig over livet og det der betyder noget for dig? – Hvad fortjener du mere af? – Bliver du udfordret lige nu? – Hvad er din læring lige nu? – Er du søgende?

Meningsfuldhed, livsglæde og livsperspektiv

Vi styrker vores meningsfuldhed, livsglæde og livsperspektiv, når vi bliver bevidste om essensen af vores historie og de læringer vi har fået med os – vores afsæt og drivkraft og formål i livet.

Har du brug for støtte?

Har du brug for støtte, eller søger du en sparringspartner?

Jeg har støttet mange til at finde den rette løsning, når de har stået i udfordringen, kompleksiteten eller den meningsløse situation  – i jobbet eller i livet.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog.

DEL WEBSITE: